หลุมดำ

หลุมดำ รู้จักหลุมดำ หรือ ดวงดวงที่ไม่มีใครมองเห็นมันได้

ก่อนที่เราจะพูดเกี่ยวกับ หลุมดำ โลกมนุษย์ได้สูญเสียบุคคลสำคัญมากๆ ทางด้านของวิทยาศาสตร์ไปใน วันที่ 14 มีนาคม มารู้จักกันกับ หลุมดำ ของไอสไตน์