สสารมืด

สสารมืด (Dark matter) พลังงานมืด คล้าย พายุเฮอริเคน

ผลจากการคำนวณล่าสุดของเหล่าบรรดานักดาราศาสตร์ พบว่า กำลังมีกระแสของกลุ่ม สสารมืด (Dark matter) ที่มองไม่เห็นและไม่อาจจะรู้สึกได้ด้วยวิธีการสัมผัส