ดวงจันทร์

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุของทางดาราศาสตร์ที่มีการโคจรอยู่รอบๆโลก พร้อมกับดวงจันทร์ยังเป็นหนึ่งในดาวบริวารถาวรดวงเดียวของโลก และยังเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของระบบสุริยะ