เนบิวลา

เนบิวลา Nebula คืออะไร

เนบิวลา มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Nebula ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาละติน nebula (พหูพจน์ nebulae) ซึ่งมีความหมายว่า “หมอก” ซึ่งเป็นกลุ่มของเมฆหมอกของฝุ่น พลาสมา และแก๊สในอวกาศ

เนบิวลา Nebula เป็นอย่างไร

เนบิวลา คืออะไร

เนบิวลา ซึ่งเดิมนั้นคำว่า “เนบิวลา” นั้นเป็นชื่อเรียกสามัญ ใช้เรียกวัตถุทางดาราศาสตร์ที่เป็นปื้นอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งรวมไปถึงดาราจักรที่อยู่ห่างไกลออกไปจากดาราจักรทางช้างเผือก

เนบิวลา Nebula ความหมาย

ประเภทของเนบิวลา

เนบิลานั้นมีการแบ่งออกตามลักษณะของการส่องแสง ซึ่งมีการแบ่งออกมาดังต่อไปนี้

– เนบิวลาสว่าง Diffuse nebula
– เนบิวลาเปล่งแสง Emission nebula
– เนบิวลาสะท้อนแสง Reflection nebula
– เนบิวลาดาวเคราะห์ Planetary nebula
– ซากซูเปอร์โนวา Supernova remnant
– เนบิวลามืด Dark nebula