เนบิวลาเปล่งแสง

เนบิวลาเปล่งแสง Emission nebula

เนบิวลา เนบิวลาเปล่งแสง ก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Emission nebula ซึ่งเป็นเนบิวลาเรืองแสงซึ่งจะเป็นเนบิวลาที่มีแสงสว่างในตัวเอง ซึ่งเป็นเนบิวลา ที่สามารถทำการส่องสว่างแสงออกมาจากภายในตัวของตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งแสงสว่างจากสิ่งอื่น เนบิวลาเปล่งแสง ด้วยตัวเอง

เนบิวลาเปล่งแสง Emission nebula

เนบิวลาเปล่งแสง นั้นจะเกิดจากการเรืองแสงของเหล่าอะตอมของไฮโดรเจนที่อยู่ภายในสถานะไอออน ในบริเวณของ H II region เนื่องจากมีการได้รับความร้อนมาจากดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในเนบิวลานั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ก็จะมีดาวฤกษ์เกิดใหม่ ซึ่งมีการเกิดขึ้นมาจากเนบิวลาทำการสร้างขึ้นมานั่นเอง

การเรืองแสงนั้น เกิดขึ้นมาได้เนื่องจากอิเล็กตรอนอิสระ ทำการกลับเข้าไปทำการจับกับไอออนของไฮโดรเจน และทำการคายพลังงานออกมาภายในช่วงคลื่นที่ต่าง ๆ โดยค่าความวยาวคลื่นนั้นจะเป็นไปตามสมการของ E=hc/λ เมื่อ E เป็นพลังงานที่อะตอมของไฮโดรเจนคายออกมา h เป็นค่าคงตัวของพลังค์ c เป็นความเร็วแสง และ λ เป็นความยาวคลื่น

เนื่องจากที่ว่า เนบิวลาเปล่งแสงนั้น จะทำการเปล่งแสงในช่วงเวลาที่คลื่นที่เฉพาะตัวตามธาตุองค์ประกอบของเนบิวลา ซึ่งจะทำให้เกิดมีสีสั้นต่าง ๆ และการวิเคราะห์สเปกตรัมของเนบิวลาในชนิดนี้ ก็จะพบว่าสเปกตรัมนั้นเป็นชนิดเส้นเปล่งแสง หรือEmission Lines และสามารถทำการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ หรือเหล่าโมเลกุลที่เป็นส่วนประกอบของเนบิวลาได้อีกด้วย

เนบิวลาเปล่งแสง ส่องแสงด้วยตัวเอง

ซึ่งเนบิวลาชนิดนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีสีที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสีแดง ที่เกิดมาจากไฮโดรเจน และสีเขียวที่เกิดมาจากออกซิเจน บางครั้งอาจจะมีสีอื่น ๆ เกิดขึ้นมาจากอะตอม หรือโมเลกุลอื่น ๆ ก็เป็นได้ ตัวอย่างของเนบิวลาที่มีการเปล่งแสงนั้นก็คือ

– เนบิวลาที่มีการส่องสว่างใหญ่ภายในกลุ่มของดาวนายพราน (M42 Orion Nebula)
– เนบิวลาอเมริกาเหนือที่มีการส่องสว่างภายในกลุ่มของดาวหงส์ (NGC7000 North America Nebula)
– เนบิวลาทะเลสาบที่ส่องสว่างภายในกลุ่มของดาวคนยิงธนู (M8 Lagoon Nebula)
– เนบิวลากระดูกงูเรือ (Eta-Carinae Nebula)