อุกกาบาต

อุกกาบาต ชนิดของอุกกาบาต รู้จักกับอุกกาบาตมากยิ่งขึ้น

อุกกาบาต ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุของอวกาศที่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่โลก ชนิดของ อุกกาบาต มีดังต่อไปนี้ สถานที่พบเจออุกกาบาต