การฟื้นคืนชีพของกาแล็กซีทางช้างเผือก

กาแล็กซีทางช้างเผือก

การฟื้นคืนชีพของ กาแล็กซีทางช้างเผือก เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อช่วง 7000 ล้านปีก่อน ทางด้านของดาราจักรที่เราได้มีการอาศัยอยู่นั้น เคยตกอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งไม่มีชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยที่ไร้ซึ่งดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดระยะเวลายาวนานกว่าพันล้านปี ก่อนที่จะกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยที่กาแลกซีทางช้างเผือกนี้ได้ให้กำเนิดดาวฤกษ์ชุดใหม่ขึ้นมา และหนึ่งในนั้นก็คือดวงอาทิตย์ของเราด้วย

กาแล็กซีทางช้างเผือก

ทางด้านของศาสตราจารย์ มะซะฟุมิ โนงุจิ หนึ่งในศาสตร์จารย์ของทางมหาวิทยาลัยโทโฮคุของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ออกมาตีพิมพ์ผลการค้นพบข้างต้นภายในวรสารของทาง Nature หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของทางเคมีและเหล่าบรรดากลุ่มของดาวฤกษ์ต่างๆภายในกาแล็กซีของทางช้างเผือก ซึ่งก็มักจะมีผลการตรวจสอบที่มีการชี้ว่า กลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มหนึ่งนี้ ที่ได้มีการประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ อาทิ ออกชิเจน ซิลิคอน กำมะถัน แคลเซียม แมงกานีส และไทเทเนียม พร้อมกับมีอายุเก่าแก่มากกว่ากลุ่มของดาวฤกษ์กลุ่มอื่นๆอีกที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญมากกว่าและก็พบได้น้อยมากอีกด้วย

กาแล็กซีทางช้างเผือก

รวมไปถึงทางด้านของศาสตราจารย์มะซะฟุมิ โนงุจิ ยังได้มีการระบุออกมาอีกว่าองค์ประกอบของทางเคมีนี้ก็มักจะมีส่วนที่มีความแตกต่างกัน พร้อมกับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มของดาวฤกษ์ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการก่อตัวขึ้นมา ด้วยกระบวนการที่ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ในตามช่วงเวลาต่างๆ โดยท่านสามารถคาดการณ์ว่าน่าจะมีสักระยะหยุดนิ่งที่ทั้งกาแล็กซีไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวใดๆ พร้อมกับมาคั่นกลางระหว่างเกี่ยวกับการก่อตัวของดาวฤกษ์ในทั้งสองยุคอีกด้วย

การค้นพบการฟื้นคืนชีพของ กาแล็กซีทางช้างเผือก

ในเรื่องของงานวิจัยนี้มักจะมีการนำเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการก่อตัวขึ้นของทางดาราจักรด้วยกระแสของก๊าซเย็น ซึ่งถือว่าคุณกำลังผู้เสนอภายในปี ค.ศ. 2016 ที่เข้ามาปรับใช้ เพื่อที่จะมีการอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเกี่ยวกับความเป็นมาของกาแล็กซีทางด้านของทางช้างเผือกภายในช่วงระยะเวลา 1 หมื่นล้านปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นแนวทางเกี่ยวกับคิดนี้ เชื่อถือว่ากาแล็กซีขนาดใหญ่จะแยกให้มีการกำเนิดของกลุ่มดาวฤกษ์ภายในระยะเวลา 2 ยุคด้วยกัน

ดาวฤกษ์รุ่นแรกเกิดขึ้น เมื่อช่วงนี้ถือว่าเป็นกระแสของก๊าซเย็นนี้มาจากภายนอกไหล เข้ามาสะสมตัว แต่ทว่าเมื่อมีบางส่วนของกกาแล็กซี แต่ทว่าเมื่อบางส่วนของกลุ่มดาวฤกษ์รุ่นแรกนี้ที่ว่าตายลงและเกิดระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา พร้อมกับคลื่นกระแทกความรุนแรงทำให้กลุ่มก๊าซภายในกาแล็กซีร้อนขึ้น จนกระแสก๊าซเย็นด้านนอกก็ไม่ไหลเข้ามาอีก และไม่เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ ๆ ” ศาสตราจารย์มะซะฟุมิ โนงุจิ กล่าว

เมื่อช่วงเวลาที่ทางด้านของกาแล็กซีได้มีการหยุดนิ่งที่มีเหมือนตายนี้กินเวลาไปราวๆ 2 พันล้านปี ก่อนที่จะมีการเกิดซูเปอร์โนวาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าท่านจะได้ให้กำเนิดแร่ธาตุเหล็กที่ได้มีการแพร่กระจายไปทั่วทั้งห้วงของอวกาศ เมื่อกลุ่มของก๊าซในดาราจักรเย็นตัวลงอีกครั้ง พร้อมกับเหล็กจึงถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของกลุ่มดาวฤกษ์รุ่นที่สองที่สองพร้อมกับมีการก่อตัวขึ้นเมื่อราวๆ 5 พันล้านปีก่อนแล้ว รวมไปถึงดวงอาทิตย์ของเราด้วย

กาแล็กซีทางช้างเผือก

เมื่อมีความเป็นไปได้ด้วยกระบวนการทั้งหมดนี้ก็คือแบบแผนของการก่อตัวของดาราจักรขนาดใหญ่โดยทั่วไป ซึ่งมักจะมีความต้องการมีให้ท่านท่านกำเนิดดาวฤกษ์แยกเป็น 2 รุ่น เหมือนกับตายไปแล้วและก็มักจะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่กาแล็กซีแคระซึ่งมักจะเล็กกว่ามีการก่อตัวของกลุ่มดาวฤกษ์อย่างต่อเนื่อง